Strona główna » Blog » Porównanie dostawców gazu ziemnego » Cena gazu ziemnego 2017
Czy cena gazu ziemnego 2017 roku będzie wyższa od tej jaką obecnie płacimy? Na ten moment możemy dowiedzieć się z mediów o pewnej podwyżce rachunków za prąd.

Czy cena gazu ziemnego 2017 roku będzie wyższa od tej jaką obecnie płacimy? Na ten moment możemy dowiedzieć się z mediów o pewnej podwyżce rachunków za prąd. W przypadku gazu ziemnego nie mamy żadnych oficjalnych wypowiedzi osób związanych z Ministerstwem Energii czy też Urzędem Regulacji Energetyki, które mogłyby wskazywać, że rachunek za gaz w roku 2017 będzie wyższy. Jakie czynniki mogą o tym zadecydować?

Cena gazu ziemnego 2017 wzrośnie…

Czynniki, które skłaniają nas do takiego właśnie stwierdzenia może być kilka. Podniesienie opłat za dystrybucję/przesył gazu będzie miało na celu zwiększenie wpływów do budżetu Państwa. W takim przypadku, każdy z nas zapłaci więcej bez względu na ilość zużywanego gazu, jeśli podniesiona zostanie stała comiesięczna wartość za pozycję o nazwie: Opłata dystrybucyjna stała. W przypadku energii elektrycznej argumentacją jest konieczność modernizacji jednostek wytwórczych w Polsce (szczególnie starych elektrowni węglowych i sieci dystrybucyjno-przesyłowych). W przypadku rynku gazu mamy o wiele mniejsze nakłady inwestycyjne na ten cel, ponieważ istniejące już rurociągi są w dobrym stanie. Większe pieniądze idące z podniesienia ew. stawem musiałby być związane w takim wypadku z chęcią budowy nowych odcinków gazociągów, które dadzą dostęp do błękitnego paliwa szerszej grupie odbiorców. Drugim argumentem związanym z infrastrukturą jest chęć szybszego spłacenia gazoportu w Świnoujściu, chociaż w tym wypadku jego bieżąca działalność w pełni powinna wystarczyć.

Dodatkowo należy pamiętać, że w Polsce mamy tylko lekko ponad 6 mln. odbiorców gazu ziemnego, przy ponad 14 mln. liczników energii elektrycznej z której na co dzień korzysta każdy z nas. wzrost opłat za gaz w takim przypadku dotknie w sposób bezpośredni tylko część społeczeństwa. Wszyscy inni z pewnością odczują to na wzroście cen artykułów, do produkcji których wykorzystywane są technologie gazowe.

Dodatkowo należy pamiętać, że ceny gazu ziemnego w okresie ostatnich lat były sukcesywnie obniżane. W związku z powyższym być może przyszedł czas na podwyżkę?

… czy cena gazu ziemnego w 2017 roku spadnie?

Tendencja spadkowa cen gazu w taryfach PGNiG zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki wcale nie musi się jednak zakończyć. Z jednej strony tak jak napisaliśmy cena gazu w Polsce spada, jednak bufor cenowy jakim jeszcze można podzielić się z klientami istnieje i wcale nie jest taki mały. Na obniżkę cen gazu przy poprzednich zatwierdzaniach taryf wpływ miały m.in. taniejące ceny surowców energetycznych na światowych giełdach, możliwość zakupu gazu z kierunku innego niż Rosyjski oraz renegocjacje cenowe z Gazpromem.

Cena gazu naszym zdaniem…

Naszym zdaniem najbardziej kluczowym czynnikiem, dzięki któremu będziemy mogli mieć dostęp do taniego gazu (nawet jeśli PGNiG podniesie ceny) jest możliwość wykorzystania gazoportu w Świnoujściu przez niezależnych sprzedawców gazu ziemnego oraz fakt obowiązkowych ułatwień prawnych, jakie na podstawie dyrektywy UE Polska musi zastosować. Dzięki temu, każdy z nas będzie mógł zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. Płacić nie więcej niż teraz i dodatkowo dalej rozliczać się w oparciu o rzeczywiste zużycie gazu na jednym rachunku z alternatywnym sprzedawcą gazu.

Tak czy inaczej rok i cena gazu ziemnego 2017 dla odbiorców gazu ziemnego powinien przynieść więcej korzyści niż strat wynikających z liberalizacji tego rynku w Polsce.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 4.5 (2 oceny)