Strona główna » Blog » Porównanie dostawców gazu ziemnego » Najlepsi Alternatywni dostawcy gazu

Alternatywni dostawcy gazu ziemnego to określenie, które definiuje firmy energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwem gazowym i które nie są tzw. sprzedawcami z urzędu na danym obszarze. Na rynku gazu ziemnego trochę inaczej niż na rynku energii elektrycznej nie pięć, a jeden podmiot ma dominującą pozycję na rynku. Chodzi oczywiście o spółkę PGNiG Obrót. W czym Alternatywni dostawcy gazu są lepsi od największego w Polsce gracza na rynku gazu ziemnego?

Alternatywni dostawcy gazu w liczbach

Rynek gazu ziemnego w Polsce cały czas jest regulowany. Dopiero w tym roku Urząd Regulacji Energetyki przestał zatwierdzać taryfy gazu ziemnego dla firm. Nie oznacza to, że podmiotów mogących sprzedawać gaz ziemny w Polsce brakuje. Wręcz przeciwnie. Jak się okazuje do końca października 2017 roku w URE wydało 201 (!) koncesji pozwalających na sprzedaż gazu ziemnego w Polsce. Największy udział mają spółki zarejestrowane w województwie mazowieckim – 76 koncesji. Kolejne miejsca zajęły następujące województwa:

 • Śląskie – 24
 • Małopolskie – 15
 • Wielkopolskie – 9
 • Pomorskie – 9
 • Dolnośląskie – 8
 • Podkarpackie – 7
 • Zachodniopomorskie – 5
 • Opolskie – 5
 • Kujawsko-Pomorskie – 4
 • Lubuskie – 4
 • Świętokrzyskie – 4
 • Lubelskie – 2
 • Łódzkie – 1
 • Podlaskie – 1
 • Warmińsko-Mazurskie – 0

Miejsce rejestracji spółki z punktu widzenia świadczonych usług nie ma oczywiście żadnego znaczenia. Sprzedaż gazu ziemnego przez alternatywnych sprzedawców gazu ziemnego może być świadczona w tych punktach poboru gazu, w których spółka sprzedająca ma podpisaną umowę z dystrybutorem.

Dodać w tym miejscu musimy również drugą istotną informację. Ponad 200 podmiotów nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych, którymi są klienci indywidualnie czy też prywatne firmy. Duża część z firm posiadających koncesje na obrót paliwem gazowym skupia się na następujących obszarach działalności:

 1. Zakup gazu ziemnego na własne potrzeby lub potrzeby własnych zakładów i spółek powiązanych
 2. Hurtowym kupnem i odsprzedażą gazu ziemnego

Najlepszy alternatywny dostawca gazu

Najlepsi alternatywni dostawcy gazu ziemnego to podmioty, które oferują gaz ziemny w najlepszej dla klienta cenie. To główny czynnik mobilizujący klientów do zmiany sprzedawcy gazu. Im różnica pomiędzy ceną zakupu u obecnego dostawcy, a ceną u alternatywnego pomiotu jest większa tym chęć zmiany sprzedawcy gazu wzrasta. Nie możemy zapominać o dodatkowych usługach, jakie są do nabycia w pakiecie np. prąd. Jeden dostawca prądu i gazu ma swoje wady i zalety. Wybierając alternatywę powinniśmy kierować się przede wszystkim ceną zakupu gazu ziemnego.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 5 (1 ocena)

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz

Zapisywanie