Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » Sprzedaż gazu ziemnego. Na czym polega?
Zmiana sprzedawcy gazu Porady

Sprzedaż gazu ziemnego. Na czym polega?

Sprzedaż gazu ziemnego

Dzisiaj trochę o podstawach funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce i na świecie. Co to jest sprzedaż gazu ziemnego i dzięki jakich mechanizmom możemy mówić o liberalizacji rynku gazu zw Polsce. To wszystko w dzisiejszym wpisie. Jak się niedługo przekonacie sprzedaż gazu ziemnego z punktu widzenia sprzedawcy gazu w Polsce nie jest prosta.

Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce

Definicja sprzedaży gazu ziemnego możemy zapisać w następujący sposób:

Jest to umowa pomiędzy odbiorcom finalnym gazu ziemnego, który świadomie i dobrowolnie wybrał podmiot świadczący usługę sprzedaży gazu i podpisał z nim umowę. Dodatkowo odbiorca gazu jest podłączony do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, która jest własnością firmy świadczącej usługi dystrybucyjne, z którą to firmą nasz sprzedawca gazu ziemnego ma podpisaną umowę tzw. generalną umowę dystrybucyjną.

Oczywiście do tej definicji możemy dodać jeszcze kilka istotnych punktów, takich jak obowiązek ze strony odbiorcy gazu dot. podania grupy taryfowej w jakiej się rozlicza i regulowania bieżących rachunków. Chcielibyśmy zaznaczyć bardzo ważny aspekt tej umowy. Chodzi o dystrybutora sieci gazowej, to tak naprawdę trzeci podmiot, który w pośredni sposób jest stroną nowej umowy. Nie ma on wpływu na ustalanie warunków nowych umów, natomiast jest ważny z punktu widzenia klienta, któremu „fizycznie” dostarcza gaz ziemny do domu.

Jak odbywa się sprzedaż gazu ziemnego?

Sam proces sprzedaży gazu ziemnego zaczyna się już w chwili jego wydobycia. Pierwszymi kupującymi są firmy zajmujące się hurtowym obrotem paliwem gazowym z zagranicą, które dodatkowo zapewniają transport surowca w wybrany kraniec świata. Na tej zasadzie działa np. gaz sprowadzany do terminala LNG w Świnoujściu.

Dalej gaz jest wtłaczany np. do polskiej sieci przesyłowej, później dystrybucyjnej i trafia do finalnych odbiorców. W tym czasie lub wcześniej zostaje on kupiony przez firmy handlujące gazem ziemnym w naszym kraju (druga umowa sprzedaży). Finalnie firmy zajmujące się sprzedażą gazu ziemnego w Polsce mają podpisane umowy z końcowymi klientami, z którymi również podpisują tzw. umowę sprzedaży gazu ziemnego (trzecia umowa sprzedaży)

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego

Czy każdy zarejestrowany w Polsce podmiot może zacząć handlować gazem ziemnym? Okazuje się, że nie. Firma taka musi spełnić szereg wymagań. Najważniejszym jest posiadanie koncesji na sprzedaż gazu ziemnego, którą to koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Firmy starające się o koncesję na Obrót Paliwami Gazowymi muszą wykazać m.in. odpowiednie zabezpieczenie majątku. W przypadku upadku takiej firmy zabezpieczony majątek będzie wykorzystany na pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu do klientów upadającej firmy. Na szczęście takich przypadków w Polsce jak do tej porty nie było w przypadku rynku gazu.

Umowa na sprzedaż gazu ziemnego dla firm i domu

Finalnie Sprzedawcy gazu ziemnego chcą pozyskać jak największą ilość końcowych odbiorców gazu, zużywających jak największe ilości gazu ziemnego. Podpisywane umowy mają różnego rodzaju haczyki, na które warto zwrócić uwagę. Szczególnie istotne są poniższe kwestie:

  • czy sprzedawca gwarantuje stały poziom ceny za kWh w trakcie obowiązywania umowy
  • czy nowa umowa, ma nie tylko niższą cenę kWh gazu ziemnego, ale także niższą opłatę abonamentową
  • na jaki okres czasu podpisujemy nową umowę i jaki jest jej okres wypowiedzenia
Zapisywanie
Ocena użytkowników 5 (1 ocena)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności