Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » Kaloryczność gazu ziemnego
Zmiana sprzedawcy gazu Porady

Kaloryczność gazu ziemnego

Kalorycznosc gazu ziemnego
Kaloryczność gazu ziemnego jako osobna definicja mogąca charakteryzować jakość spalanego gazu ziemnego właściwie istnieje tylko i wyłącznie w potocznym określaniu jakości gazu jaki możemy spalać.

Kaloryczność gazu ziemnego jako osobna definicja mogąca charakteryzować jakość spalanego gazu ziemnego właściwie istnieje tylko i wyłącznie w potocznym określaniu jakości gazu jaki możemy spalać. Potocznie przyjęło się, że im wyższa kaloryczność tym zużywając mniej gazu ziemnego osiągniemy więcej energii cieplnej mniejszym kosztem.

Kaloryczność gazu ziemnego i innych paliw

Zacznijmy jeszcze raz od podkreślenia, że pod pojęciem kaloryczność gazu ziemnego kryją się liczby czy też wartości, które odnoszą się do do wartości opałowej lub ciepła spalania. W oby tych przypadkach im większa wartość tym lepiej, ponieważ mamy styczność z bardziej wartościowym paliwem Dla przykładu poniżej przedstawiamy jakie wartości opałowe mają różne nośniki energii. Wartości te podajemy w MJ/m3

  • Gaz koksowniczy ok. 17
  • Gaz ziemny wysokometanowy ok. 42
  • Gaz ziemny zaazotowany ok 22
  • Propan ok. 93

Jeśli chodzi natomiast o inne źródła, z których można uzyskać energię to szacunkowe wartości „kaloryczności gazu ziemnego” przedstawiają się w następujący sposób:

  1. Węgiel kamienny ok. 21
  2. Gaz ziemny GZ-50 ok. 27
  3. Olej opałowy ok 40
  4. Mieszanina propan-butan ok 45

Kaloryczność gazu ziemnego możemy wyznaczyć za pomocą takich urządzeń jak chromatograf gazowy, czy też wykonując ćwiczenie związane z pomiarem różnego rodzaju parametrów przy wybuchu tzw. bomby kalorymetrycznej. Pomiary takie muszą być oczywiście przeprowadzone zgodnie z polską normą jakości, tak aby uzyskany wynik był miarodajny i mógł być porównywany z innymi wcześniej badanymi próbkami paliwa

O tym na jakie paliw się zdecydujemy nie może wpływać tylko i wyłącznie jego kaloryczność (wielkość ciepła spalania czy też wartości opałowej), ale stosunek uzyskanej ilości energii do ceny po jakiej dane paliwo możemy nabyć.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności