Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » Gaz ziemny definicja
Gaz ziemny jako paliwo odgrywa dzięki swoim właściwością coraz większą rolę nie tylko w światowej, ale przede wszystkim polskiej gospodarce. Jest to związane m.in. z wygodą jego spalania przez indywidualnych klientów oraz budowie bardzo efektywnych technologii produkcji energii elektrycznej z bloków gazowych.

Gaz ziemny jako paliwo odgrywa dzięki swoim właściwością coraz większą rolę nie tylko w światowej, ale przede wszystkim polskiej gospodarce. Jest to związane m.in. z wygodą jego spalania przez indywidualnych klientów oraz budowie bardzo efektywnych technologii produkcji energii elektrycznej z bloków gazowych.

Gaz ziemny definicja książkowa

Gaz ziemny często inaczej określany jako błękitne (niebieskie) paliwo ze względu na kolor płomienia, to rodzaj paliwa kopalnego (wydobywanego z głębi ziemi), które jest pochodzenia organicznego. Gaz tworzy się na różnych głębokościach w warstwach porowatych skorupy ziemskiej, wypełniając ich strukturę tworząc tam ośrodki wysokiego ciśnienia.

Najczęściej złoża gazu ziemnego występują razem z ropą naftową lub węglem. Rzadziej są zlokalizowane w obszarach, gdzie występują jako jedyne paliwo

Gaz ziemny i jego skład

W zależności od miejsca czy głębokości wydobywanych złóż skład gazu ziemnego może być różny. Nie zmienia to jednak faktu, że składnikami wchodzącymi w skład gazu są głównie:

  1. Metan (ok. 90%)
  2. Etan
  3. Propan
  4. Butan
  5. Inne związki organiczne i mineralne

Bardzo ważną informacją jest to, że gaz ziemny wydobywany z wnętrza ziemi jest bez zapachu (bezwonny). To w procesie jego oczyszczania i wprowadzania do sieci dystrybucyjnej jednym z etapów jest NAWANNIANIE polegające na dodawaniu do gazu zapachu, dzięki któremu może być on wyczuty przez człowieka.

Skład gazu ziemnego wydobywanego, a tego, który trafia finalnie do sieci dystrybucyjnej różni się znacznie od siebie. Wydobyty gaz musi zostać oczyszczony, a także odpowiednio przetworzony. Usuwane są z niego np. etan czy metan, które są sprzedawana jako osobne produkty

Zalety gazu ziemnego

Rosnąca popularność korzystania z gazu ziemnego jest podyktowana jego właściwościami:

  • brak konieczności magazynowania – dostęp do sieci dystrybucyjnej wystarczy
  • spalanie gazu wykorzystywanego do produkcji prądu, ogrzewania domu, podgrzewania wody czy innych procesów emituje ponad połowę mniej CO2 niż spalanie węgla
  • coraz bardziej atrakcyjna cena, wynikająca m.in. z dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju
  • wygodne wykorzystanie w domach (brak konieczności rozpalania piecy)
Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności