Strona główna » Gaz Trzcińsko-Zdrój

Gaz Trzcińsko-Zdrój

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszystkie informacje związane z rodzaju gazu dostarczanego przez gazownie do domu można sprawdzić za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy wyłącznie zaznaczyć właściwy siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale dodatkowo stopnia gazyfikacji gminy i najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Ile kosztuje podłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem przyłączenia budynku do sieci gazowej to plus minus dwa tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których podłączenie ma długość nie większą niż 15 metrów. Wszystkie opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej są wskazywane w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Co więcej do kosztów podłączenia sieci gazowej do budynku trzeba też doliczyć cenę wewnętrznej instalacji gazowej.