Strona główna » Gaz Strzelno

Gaz Strzelno

Czy można wybrać taryfę gazu?

W przypadku dostawy i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może osobiście wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego zużycie. Jest onw związku z tym przypisywany do odpowiedniej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu ziemnego, ilości zużywanego gazu w ciągu roku i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma również wpływu na rodzaj dostarczanego do jego gospodarstwa domowego gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a też sieci innych sprzedawców gazu ziemnego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej oraz jej elementów, przeprowadzaniem pomiarów jakości paliwa gazowego i jego ilości zużycia.