Strona główna » Gaz Radziejów

Gaz Radziejów

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego odbiorca nie może sam zmienić grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przydzielany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju pobieranego gazu, ilości zużywanego gazu ziemnego w ciągu roku oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma także wpływu na rodzaj dostarczanego do jego gospodarstwa domowego gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można natomiast znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców gazu. PSG zajmuje się dodatkowo konserwacją i remontowaniem sieci gazowej i jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości poboru.