Strona główna » Gaz Pakość

Gaz Pakość

Czy można wybrać taryfę gazu ziemnego?

W przypadku dostawy i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może samodzielnie zmienić grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przypisywany do danej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu, ilości pobieranego gazu przez 12 miesięcy i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma również wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego paliwa gazowego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można natomiast znaleźć, odwiedzając stronę gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG i jednocześnie dystrybutorem w Polsce. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a także sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontami sieci gazowej oraz jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości zużycia.