Strona główna » Gaz Orzysz

Gaz Orzysz

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku dostawy i dostarczania gazu odbiorca nie może sam wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego zużycie. Jest onwobec tego przydzielany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju pobieranego gazu, ilości zużywanego gazu ziemnego w ciągu roku oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma także wpływu na rodzaj dostarczanego do jego domu gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można natomiast znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w Polsce. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a też sieci innych sprzedawców gazu. PSG zajmuje się również konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej i jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.