Strona główna » Gaz Nowe

Gaz Nowe

Jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy na sprzedaż i dostawę gazu ziemnego w gazowni?

Osoby, które chcą podpisać pierwszą umowę z gazownią na sprzedaż paliwa gazowego osobiście lub deklarują odbiór gazu większy niż 110 kWh/h mają możliwość to wykonać w oddziale obsługi klienta. Niezbędne będą do tego natomiast takie dokumenty jak: dowód tożsamości, oświadczenie o wyborze dostawcy rezerwowego, potwierdzenie tytułu prawnego do domu. Na podstawie tych dokumentów przedstawiciel firmy przygotuje umowę na dostawę i dostarczanie paliwa gazowego, a cały proces podpisywania jej zajmie mniej więcej godzinę.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w naszym kraju. Jej działalność opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej oraz jej urządzeń, wykonywaniem pomiarów jakości paliwa gazowego i jego ilości poboru.