Strona główna » Gaz Nisko

Gaz Nisko

Jak można sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można odszukać za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba wyłącznie zaznaczyć właściwy punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Uzyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale też stopnia gazyfikacji regionu oraz najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy gazu

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około 21 dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.