Strona główna » Gaz Krapkowice

Gaz Krapkowice

Jak można podać odczyt gazomierza?

By rozliczyć się z dostawy paliwa gazowego, należy regularnie podawać aktualne wskazania licznika. Wykonać to można z kolei z wykorzystaniem dwóch różnorodnych metod. Pierwszym sposobem na podanie stanu gazomierza jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można też sprawdzić na przykład należności za gaz oraz historię zużycia gazu. Kolejna metoda polega natomiast na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak wskazania odczytu do gazowni skutkuje z kolei sporządzeniem faktury na podstawie danych szacunkowych.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu

Domy oraz przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani też jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w placówce gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.