Strona główna » Gaz Kartuzy

Gaz Kartuzy

W jaki sposób sprawdzić rodzaj gazu dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszystkie informacje związane z rodzaju gazu dostarczanego przez gazownie do domu można odszukać za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy wyłącznie zaznaczyć właściwy siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale również stopnia gazyfikacji regionu oraz najbliższych głównych lub terenowych placówek obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe i firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na stronie gazowni.