Strona główna » Gaz Jędrzejów

Gaz Jędrzejów

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do nieruchomości przez gazownie?

Wszystkie informacje związane z rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do budynku można sprawdzić z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć właściwy oddział Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji gminy oraz najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w placówce gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.