Strona główna » Gaz Grodzisk Wielkopolski

Gaz Grodzisk Wielkopolski

Jak sprawdzić rodzaj paliwa gazowego dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju paliwa gazowego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można sprawdzić za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba wyłącznie zaznaczyć właściwy siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać region, na którym świadczy ona swoje usługi. Uzyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji regionu oraz najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy gazu

Domy i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani również jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej 21 dni. Zmienienie sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest z kolei na stronie gazowni.