Strona główna » Gazownia Budzyń

Gazownia Budzyń

Co jest niezbędne do wykonania przebudowy sieci gazowej?

Jeśli gaz jest już doprowadzony do nieruchomości, rozbudowa istniejącej instalacji przyłączeniowej wymaga spełnienia 4 warunków. Pierwszy z nich to złożenie wniosku o określenie warunków podłączenia do sieci gazowej, który można pobrać ze strony gazowni i złożyć przez internet lub osobiście w jednym z jej punktów obsługi klienta, gdzie ich przedstawiciele pomogą uzupełnić wniosek. Następny etap to wydanie przez gazownie warunków podłączenia do sieci gazowej, które są aktualne przez okres nie krótszy niż miesiąc. Kolejny etap to zawarcie umowy na dostarczanie gazu ziemnego, którą można także podpisać za pomocą eBOK gazowni lub osobiście w jednym z filii obsługi klienta. Ostatnim krokiem po wykonaniu rozbudowy przyłącza jest z kolei przekazanie do gazowni dokumentu o gotowości instalacji gazowej do napełnienia.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest z kolei na portalu gazowni.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności