Strona główna » Gaz Boguszów-Gorce

Gaz Boguszów-Gorce

Jak można sprawdzić rodzaj paliwa gazowego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można sprawdzić z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć odpowiedni siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale też stopnia gazyfikacji gminy i najbliższych głównych lub terenowych placówek obsługi klienta gazowni.

Poinformowanie o zmianie dostawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej 21 dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.