Strona główna » Gaz Złotoryja

Gaz Złotoryja

Jak sprawdzić rodzaj gazu dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do budynku można sprawdzić z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć odpowiedni oddział Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju paliwa gazowego, ale dodatkowo stopnia gazyfikacji regionu oraz najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmiany dostawcy paliwa gazowego

Domy i firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej 21 dni. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.