Strona główna » Gaz Zielona Góra

Gaz Zielona Góra

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy gazu

Domy i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani również jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej 21 dni. Zmienienie sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest z kolei na stronie gazowni.

Jak zbadać jakość gazu ziemnego?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego badanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie ustaleń podpisanej umowy.