Strona główna » Gaz Ząbkowice Śląskie

Gaz Ząbkowice Śląskie

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można znaleźć z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć właściwy siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać region, na którym świadczy ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale też stopnia gazyfikacji gminy oraz najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy paliwa gazowego

Domy i firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje około 21 dni. Zmiana dostawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest z kolei na stronie gazowni.