Strona główna » Gaz Ustroń

Gaz Ustroń

Jak można podać odczyt licznika?

Aby rozliczyć się ze sprzedaży gazu, trzeba regularnie podawać aktualne wskazania licznika gazu. Wykonać to można z kolei za pomocą dwóch różnych sposobów. Pierwszym sposobem na podanie stanu licznika jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można dodatkowo sprawdzić między innymi rachunki za gaz oraz historię zużycia gazu. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak wskazania odczytu do gazowni skutkuje z kolei wystawieniem rozliczenia na podstawie informacji szacunkowych.

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu ziemnego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.