Strona główna » Gaz Uniejów

Gaz Uniejów

Rozwiązanie umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego

W trakcie zmiany dostawcy gazu i wypowiedzenia umowy kompleksowej jedną ze spraw jest powiadomienie o tym gazowni. Powiadomienie o zmianie dostawcy gazu ziemnego powinno być złożone z zastosowaniem odpowiedniego dokumentu, w którym wskazane będą informacje o danych odbiorcy, danych nowego i starego sprzedawcy oraz umowie z nim zawartej. Tego rodzaju wnioski do pobrania udostępnione są na portalu internetowym gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego oraz zmiany dostawcy jest w pełni nieodpłatny.

Jak zgłosić niepoprawną pracę licznika gazu?

W przypadku, gdy licznik gazu pracuje niepoprawnie, wszyscy odbiorcy gazu ma prawo do jego skontrolowania na żądanie. Wniosek skontrolowanie prawidłowości wskazań licznika można złożyć przez internet korzystając z portalu gazowni eBOK, a również osobiście w jednym z biur obsługi klienta gazowni. Jeśli praca licznika gazu jest właściwa, osoba zlecająca musi natomiast zapłacić cenę zrealizowanego badania.