Strona główna » Gaz Toruń

Gaz Toruń

Zgłoszenie zmiany dostawcy paliwa gazowego

Domy i firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej 21 dni. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do badania oraz zapłacić za nie. W sytuacji, kiedy jednak jakość gazu ziemnego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie zapisów zawartej umowy.

 • Gazy techniczne Toruń
  • Butle gazowe Toruń
   • Gaz płynny Toruń
    • LPG Toruń

     Polska Spółka Gazownictwa Toruń

     Kontakt PSG Toruń

     87-100 Toruń
     ul. Szosa Lubicka 2/18
     tel. 56 621 65 55, 56 621 65 70
     faks 56 621 65 12, 56 621 65 77

     polska spółka gazownictwa toruń

      

     Placówka oddziału głównego PSG w Toruniu:

     Polska Spółka Gazownictwa Kowalewo Pomorskie

     Kontakt PSG Kowalewo Pomorskie

     87-410 Kowalewo Pomorskie
     ul. Kościuszki 2
     tel. 56 621 65 80-84
     faks 56 621 65 82

      polska spółka gazownictwa kowalewo pomorskie