Strona główna » Gaz Terespol

Gaz Terespol

Czy można wybrać taryfę gazu ziemnego?

W przypadku dostawy i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może osobiście wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego zużycie. Jest onwobec tego przydzielany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju pobieranego gazu ziemnego, ilości zużywanego gazu przez 12 miesięcy oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma też wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a również sieci innych sprzedawców gazu. PSG zajmuje się też konserwowaniem i remontami sieci gazowej oraz jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości poboru.