Strona główna » Gaz Szczyrk

Gaz Szczyrk

Czy można wybrać taryfę gazu ziemnego?

W przypadku dostawy i dostarczania gazu odbiorca nie może sam zmienić grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onwobec tego przypisywany do danej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego paliwa gazowego, ilości zużywanego paliwa gazowego przez rok i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma dodatkowo wpływu na rodzaj przesyłanego do jego domu gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej działalność opiera się w związku z tym na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a także sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się również konserwowaniem i remontami sieci gazowej oraz jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.