Strona główna » Gaz Szczawno-Zdrój

Gaz Szczawno-Zdrój

Czy można wybrać taryfę gazu?

W przypadku dostawy i dostarczania gazu odbiorca nie może samodzielnie wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przydzielany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju dostarczanego paliwa gazowego, ilości zużywanego paliwa gazowego w ciągu roku i tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma też wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego paliwa gazowego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane z kolei znaleźć, odwiedzając stronę gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a także sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwowaniem i remontami sieci gazowej i jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.