Strona główna » Gaz Szczawnica

Gaz Szczawnica

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego odbiorca nie może osobiście zmienić grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego zużycie. Jest onw związku z tym przydzielany do odpowiedniej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu, ilości zużywanego paliwa gazowego przez rok i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma również wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a również sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej i jej elementów, przeprowadzaniem pomiarów jakości paliwa gazowego i jego ilości poboru.