Strona główna » Gaz Susz

Gaz Susz

Czy można wybrać taryfę gazu ziemnego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może osobiście zmienić grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onwobec tego przypisywany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju dostarczanego gazu, ilości pobieranego gazu przez 12 miesięcy oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma dodatkowo wpływu na rodzaj przesyłanego do jego domu gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można natomiast znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG i jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej funkcjonowanie opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a także sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej oraz jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości poboru.