Strona główna » Gaz Strzegom

Gaz Strzegom

W jaki sposób wskazać odczyt licznika gazu?

Aby rozliczyć się z dostawy paliwa gazowego, trzeba regularnie przekazywać aktualne wskazania licznika gazu. Wykonać to można z kolei z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Pierwszym sposobem na podanie stanu licznika gazu jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można dodatkowo sprawdzić między innymi faktury za gaz oraz historię zużycia gazu ziemnego. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak podania odczytu do gazowni skutkuje natomiast wystawieniem rozliczenia na podstawie danych szacunkowych.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sama procedura zmiany sprzedawcy zajmuje plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu gazowni.