Strona główna » Gaz Stronie Śląskie

Gaz Stronie Śląskie

Czy można wybrać taryfę gazu?

W przypadku sprzedaży i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może sam wybrać grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przydzielany do danej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu ziemnego, ilości zużywanego gazu w ciągu roku oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma również wpływu na rodzaj przesyłanego do jego domu gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane natomiast znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG i jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w naszym kraju. Jej funkcjonowanie opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a też sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej i jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości poboru.