Strona główna » Gaz Śmigiel

Gaz Śmigiel

Czy można wybrać taryfę gazu?

W przypadku dostawy i dostarczania gazu ziemnego odbiorca nie może osobiście zmienić grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przydzielany do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie rodzaju pobieranego gazu ziemnego, ilości pobieranego paliwa gazowego w ciągu roku i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma także wpływu na rodzaj dostarczanego do jego gospodarstwa domowego paliwa gazowego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej funkcjonowanie opiera się w związku z tym na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a również sieci innych sprzedawców gazu ziemnego. PSG zajmuje się również konserwacją i remontami sieci gazowej oraz jej elementów, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości poboru.