Strona główna » Gaz Sejny

Gaz Sejny

Czy można wybrać taryfę gazu ziemnego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może osobiście wybrać grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onwobec tego przypisywany do odpowiedniej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu ziemnego, ilości zużywanego gazu przez 12 miesięcy i tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma również wpływu na rodzaj przesyłanego do jego domu gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można z kolei znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

W jaki sposób wstrzymać dostawy paliwa gazowego do nieruchomości?

W trakcie przebudowy instalacji gazowej lub jej naprawy czy montażu, należy ze względu na bezpieczeństwo zatrzymać dostarczanie paliwa gazowego. Wykonać to należy za pomocą właściwego druku, który można złożyć do gazowni przez internet, a także osobiście w jednym z jej oddziałów obsługi klienta. Zatrzymanie dostarczania gazy nie oznacza natomiast braku opłat. Sporządzone faktury nie będą jedynie posiadały zużycia gazu ziemnego. Dodatkowo należy pamiętać, że wstrzymanie dostaw gazu na prośbę odbiorcy jest usługą odpłatną.