Strona główna » Gaz Rypin

Gaz Rypin

Jak można wskazać odczyt gazomierza?

By rozliczyć się ze sprzedaży gazu, trzeba regularnie przekazywać aktualne wskazania gazomierza. Wykonać to można z kolei z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Pierwszym sposobem na wskazanie stanu licznika gazu jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można również sprawdzić na przykład faktury za gaz oraz historię zużycia paliwa gazowego. Druga metoda polega natomiast na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak wskazania odczytu do gazowni skutkuje natomiast wystawieniem faktury na bazie informacji szacunkowych.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy zajmuje około dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu gazowni.