Strona główna » Gaz Ropczyce

Gaz Ropczyce

Jak podać odczyt gazomierza?

Aby rozliczyć się z dostawy paliwa gazowego, trzeba regularnie przekazywać aktualne wskazania licznika. Wykonać to można z kolei z wykorzystaniem dwóch różnorodnych sposobów. Pierwszym sposobem na wskazanie stanu licznika jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można również sprawdzić między innymi należności za gaz oraz historię zużycia gazu ziemnego. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak podania odczytu do gazowni skutkuje natomiast wystawieniem rozliczenia na bazie informacji szacunkowych.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Domy oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani dodatkowo jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje około 21 dni. Zmiana dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.