Strona główna » Gaz Olsztyn

Gaz Olsztyn

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu ziemnego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest natomiast na stronie gazowni.

Jak można zbadać jakość gazu?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego badanie. W takim przypadku odbiorca musi sam wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie ustaleń zawartej umowy.