Strona główna » Gaz Nowa Sarzyna

Gaz Nowa Sarzyna

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy na dostawę i dostawę paliwa gazowego w gazowni?

Odbiorcy, którzy chcą podpisać pierwszą umowę z gazownią na dostawę gazu osobiście lub deklarują odbiór gazu ziemnego większy niż 110 kWh/h mają możliwość to wykonać w punkcie obsługi klienta. Niezbędne będą do tego natomiast takie dokumenty jak: dowód osobisty, oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego, potwierdzenie tytułu prawnego do domu. Na podstawie tych dokumentów przedstawiciel firmy przygotuje umowę na sprzedaż i dostarczanie gazu, a cała procedura podpisywania jej zajmie około godzinę.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w naszym kraju. Jej funkcjonowanie polega w związku z tym na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców gazu ziemnego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontami sieci gazowej i jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości zużycia.