Strona główna » Gaz Mosina

Gaz Mosina

Jak sprawdzić rodzaj gazu dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można odszukać za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć odpowiedni punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji gminy i najbliższych głównych lub terenowych placówek obsługi klienta gazowni.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani też jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do OSD właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.