Strona główna » Gaz Międzyrzecz

Gaz Międzyrzecz

Jak drogie jest podłączenie budynku do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem przyłączenia domu do sieci gazowej to mniej więcej 2 tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość do 15 metrów. Wszelkie opłaty za podłączenie budynku do sieci gazowej są zawarte w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Dodatkowo do kosztów przyłączenia sieci gazowej do budynku należy też doliczyć koszt wewnętrznej instalacji gazowej.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w naszym kraju. Jej działalność opiera się wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwowaniem i remontowaniem sieci gazowej oraz jej urządzeń, wykonywaniem pomiarów jakości paliwa gazowego i jego ilości poboru.