Strona główna » Gaz Lipsko

Gaz Lipsko

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania paliwa gazowego odbiorca nie może sam wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przypisywany do odpowiedniej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego paliwa gazowego, ilości pobieranego gazu ziemnego przez rok oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma też wpływu na rodzaj dostarczanego do jego gospodarstwa domowego gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane natomiast znaleźć, odwiedzając stronę gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a też sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwacją i remontami sieci gazowej i jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.