Strona główna » Gaz Lipno

Gaz Lipno

Jak sprawdzić rodzaj paliwa gazowego dostarczanego do budynku przez gazownie?

Wszystkie informacje na temat rodzaju paliwa gazowego dostarczanego przez gazownie do nieruchomości można sprawdzić z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba jedynie zaznaczyć właściwy punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym świadczy ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale dodatkowo stopnia gazyfikacji gminy oraz najbliższych głównych lub terenowych placówek obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Domy oraz przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy zajmuje około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.