Strona główna » Gaz Limanowa

Gaz Limanowa

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje związane z rodzaju paliwa gazowego dostarczanego przez gazownie do domu można odszukać za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć odpowiedni siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym realizuje ona swoje usługi. Uzyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji gminy i najbliższych głównych lub terenowych biur obsługi klienta gazowni.

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu ziemnego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest natomiast na stronie gazowni.