Strona główna » Gaz Lewin Brzeski

Gaz Lewin Brzeski

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku dostawy i dostarczania gazu odbiorca nie może samodzielnie wybrać grupy taryfowej, na podstawie której rozliczane będzie jego zużycie. Jest onw związku z tym przypisywany do danej grupy taryfowej na podstawie rodzaju dostarczanego paliwa gazowego, ilości pobieranego paliwa gazowego przez rok i tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma dodatkowo wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego paliwa gazowego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje z tym związane z kolei znaleźć, odwiedzając stronę gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a też sieci innych sprzedawców gazu. PSG zajmuje się również konserwacją i remontami sieci gazowej i jej elementów, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości poboru.