Strona główna » Gaz Łańcut

Gaz Łańcut

Ile kosztuje podłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej to mniej więcej 2 tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość do 15 metrów. Wszystkie koszty za przyłączenie domu do sieci gazowej są wskazywane w podpisywanej umowie z gazownią na bazie wydanych warunków podłączenia do sieci oraz taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Co więcej do kosztów podłączenia sieci gazowej do nieruchomości trzeba też doliczyć cenę wewnętrznej instalacji gazowej.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w naszym kraju. Jej funkcjonowanie polega w związku z tym na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców gazu ziemnego. PSG zajmuje się także konserwowaniem i remontami sieci gazowej i jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu ziemnego i jego ilości zużycia.