Strona główna » Gaz Kozienice

Gaz Kozienice

Jak można wskazać odczyt licznika?

By rozliczyć się ze sprzedaży gazu ziemnego, trzeba regularnie przekazywać aktualne wskazania licznika. Wykonać to można z kolei za pomocą dwóch różnorodnych sposobów. Pierwszym sposobem na wskazanie stanu licznika jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można również sprawdzić między innymi należności za gaz oraz historię zużycia gazu. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak podania odczytu do gazowni skutkuje z kolei wystawieniem rachunki na bazie danych szacunkowych.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

Polska Spółka Gazownictwa należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a dodatkowo sieci innych sprzedawców gazu. PSG zajmuje się dodatkowo konserwacją i remontowaniem sieci gazowej i jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości poboru.