Strona główna » Gaz Kłodawa

Gaz Kłodawa

Jakie informacje są niezbędne do zawarcia umowy na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego w gazowni?

Osoby, które planują podpisać pierwszą umowę z gazownią na dostawę gazu osobiście lub deklarują odbiór gazu ziemnego większy niż 110 kWh/h mogą to zrobić w punkcie obsługi klienta. Niezbędne będą do tego natomiast takie dokumenty jak: dowód osobisty, oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego, zaświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu. Na podstawie tych dokumentów konsultant przygotuje umowę na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego, a cały proces zawierania jej zajmie mniej więcej godzinę.

Jak drogie jest podłączenie budynku do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem przyłączenia budynku do sieci gazowej to około 2 000 złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość nie większą niż 15 metrów. Wszystkie koszty za przyłączenie domu do sieci gazowej są zawarte w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Dodatkowo do kosztów podłączenia sieci gazowej do nieruchomości należy także doliczyć koszt wewnętrznej instalacji gazowej.