Strona główna » Gazownia Jedlina-Zdrój » Gazy techniczne Jedlina-Zdrój

Gazy techniczne Jedlina-Zdrój

Jak powinny być składowane zbiorniki z gazem technicznym?

Zazwyczaj gazy techniczne zaliczane są do gazów łatwopalnych, a bardzo często także wybuchowych. Wobec tego muszą być one przechowywane we właściwy sposób i we właściwych warunkach. Miejsca, w jakich są one przechowywane, muszą wobec tego posiadać dobrą wentylację, a także właściwą temperaturę powietrza nie nieprzekraczającą 35 stopni Celsjusza. Same butle z gazem powinny być natomiast składowane ustawiane w pozycji pionowej, tak by ich zawór był umieszczony w górę. Nie mogą być one również składowane w pobliżu źródła ciepła.

Co to jest gaz techniczny?

Gazy techniczne to gazy czy też ich mieszanki, które w ciekłym stanie skupienia sprzedawane są najczęściej w specjalnych butlach. Używane są one do różnorodnych procesów przemysłowych. Gazy techniczne używane są dodatkowo w medycynie, produkcji spożywczej, podczas badań naukowych. Większość z nas styka się z nimi niemal codziennie, nie będąc tego świadomym. Gazy techniczne sprzedawane są wobec tego przez wiele różnych przedsiębiorstw w Polsce..

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności