Strona główna » Gaz Jastarnia

Gaz Jastarnia

Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej

By zrealizować przyłączenie do sieci gazowej, trzeba w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia gazowego. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz zrealizowanie instalacji gazowej, którą może natomiast wykonać również gazownia po podpisaniu z nią odpowiedniej umowy. Ostatnim etapem przyłączenia domu do sieci gazowej jest natomiast montaż licznika gazu. Wszelkie formalności związane z tą kwestią można załatwić również przez internet, gazownia udostępnia dla swoich odbiorców odpowiedni portal przyłączeniowy.

Jak można skontaktować się z gazownią?

Chcąc skontaktować się z gazownią, można wykorzystać parę dostępnych sposobów. Jeden z nich to zalogowanie się na BOK gazowni, gdzie można między innymi w prosty sposób: wskazać stan licznika gazu, pobrać rachunek za gaz, zaktualizować swoje dane, złożyć reklamacje. Inne formy skontaktowania się z gazownią to natomiast skorzystanie z infolinii. Telefony do Polskiej Spółki Gazownictwa przypisane są oddzielnie dla każdego regionu Polski, dzięki temu obsługa zgłoszeń przebiega sprawnie i bez problemów. Poza tym wszystkie sprawy związane z dostarczaniem i sprzedażą gazu ziemnego można także załatwić stacjonarnie w jednym z placówek obsługi klienta Polskiej Spółki Gazownictwa.