Strona główna » Gaz Głogówek

Gaz Głogówek

Czy można wybrać taryfę gazu?

W przypadku sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego odbiorca nie może osobiście zmienić grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onw związku z tym przydzielany do odpowiedniej grupy taryfowej na bazie rodzaju dostarczanego gazu, ilości zużywanego gazu ziemnego przez 12 miesięcy oraz tego, jak często będą wykonywane odczyty licznika. Jednocześnie odbiorca nie ma także wpływu na rodzaj dostarczanego do jego gospodarstwa domowego gazu, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można z kolei znaleźć, odwiedzając stronę gazowni online.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie dystrybutorem w naszym kraju. Jej działalność polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do klientów, a również sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwacją i remontami sieci gazowej oraz jej elementów, wykonywaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.