Strona główna » Gaz Dęblin

Gaz Dęblin

Jak podać odczyt licznika?

Aby rozliczyć się ze sprzedaży gazu, trzeba regularnie podawać aktualne wskazania licznika. Zrobić to można natomiast za pomocą dwóch różnych metod. Pierwszym sposobem na podanie stanu licznika jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można też sprawdzić między innymi należności za gaz oraz historię zużycia gazu ziemnego. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak wskazania odczytu do gazowni skutkuje z kolei sporządzeniem rachunki na podstawie informacji szacunkowych.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu ziemnego

Domy i firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.